ค่าธรรมเนียมการจองตั๋วรถทัวร์ต่อ1ที่นั่ง 20 บาท | จองตั๋วรถทัวร์ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง | ชำระเงินที่เซเว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้านทุกสาขา
เลือกจังหวัดจุดหมายปลายทาง จากเมนูภาคต่างๆ

เปรมประชาขนส่ง เส้นทางเดินรถ

ตารางเดินรถเส้นทางบริการของ เปรมประชาขนส่ง

เปรมประชาขนส่ง

ตารางเส้นทางเดินรถทั้งหมดของ เปรมประชาขนส่ง

ที่ตั้ง : 464 ถนน ซุปเปรอ์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 0-5324-4737,0-5324-2767
โทรสาร : 0-5324-4737
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
170 ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่ ระยะเวลา 7 ชม.
612 ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
612 ปาย-เชียงใหม่ ระยะเวลา 3 ชม.
612 ปาย-แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา 3 ชม.
123 พร้าว-ขุนแจ-เวียงป่าเป้า ระยะเวลา ชม.
2201 พร้าว-สันทราย-เชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
123 พร้าว-เชียงดาว-เชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
612 เชียงใหม่-ปาย ระยะเวลา 3 ชม.
612 เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า ระยะเวลา ชม.
612 เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา 6 ชม.
2201 เชียงใหม่-สันทราย-พร้าว ระยะเวลา ชม.
123 เชียงใหม่-เชียงดาว-พร้าว ระยะเวลา ชม.
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง ระยะเวลา 3.5 ชม.
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม ระยะเวลา 7 ชม.
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา 9 ชม.
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย ระยะเวลา ชม.
123 เวียงป่าเป้า-ขุนแจ-พร้าว ระยะเวลา ชม.
170 แม่สะเรียง-เชียงใหม่ ระยะเวลา 3.5 ชม.
170 แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา ชม.
170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง ระยะเวลา ชม.
170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่ ระยะเวลา 9 ชม.
612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย ระยะเวลา 3 ชม.
612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่ ระยะเวลา 6 ชม.
 
 
เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋วรถทัวร์ เปรมประชาขนส่ง
บริษัท
สถานี
เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋ว
เปรมประชาขนส่ง จุดจอด อ.ปาย จุดจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/ ปาย
โทร. 0-5306-4307
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/47
โทร. 0-5330-4748
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/บขส.แม่ฮ่องสอน
โทร. 0-5368-4100
     
ค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินออนไลน์ทุกสายการบิน
อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับความเร็วในการเดินทาง
ภาคเหนือ
จาก กรุงเทพ ไป จังหวัดในภาคเหนือ จาก จังหวัดในภาคเหนือ ไป กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - เชียงใหม่
 • เชียงใหม่ - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - เชียงราย
 • เชียงราย - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - น่าน
 • น่าน - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - แพร่
 • แพร่ - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - ลำปาง
 • ลำปาง - กรุงเทพ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  จาก กรุงเทพ ไป จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไป กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - ขอนแก่น
 • ขอนแก่น - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - นครพนม
 • นครพนม - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - บุรีรัมย์
 • บุรีรัมย์ - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - ร้อยเอ็ด
 • ร้อยเอ็ด - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - เลย
 • เลย - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - สกลนคร
 • สกลนคร - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - อุดรธานี
 • อุดรธานี - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - อุบลราชธานี
 • อุบลราชธานี - กรุงเทพ
 • ภาคกลาง
  จาก กรุงเทพ ไป จังหวัดในภาคกลาง จาก จังหวัดในภาคกลาง ไป กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - พิษณุโลก
 • พิษณุโลก - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - สุโขทัย
 • สุโขทัย - กรุงเทพ
 • ภาคตะวันออก
  จาก กรุงเทพ ไป จังหวัดในภาคตะวันออก จาก จังหวัดในภาคตะวันออก ไป กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - ชลบุรี
 • ชลบุรี - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - ตราด
 • ตราด - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - ระยอง
 • ระยอง - กรุงเทพ
 • ภาคตะวันตก
  จาก กรุงเทพ ไป จังหวัดในภาคตะวันตก จาก จังหวัดในภาคตะวันตก ไป กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - ตาก(แม่สอด)
 • ตาก(แม่สอด) - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - ประจวบคีรีขันธ์
 • ประจวบคีรีขันธ์กรุงเทพ - กรุงเทพ
 • ภาคใต้
  จาก กรุงเทพ ไป จังหวัดในภาคใต้ จาก จังหวัดในภาคใต้ ไป กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - กระบี่
 • กระบี่ - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - ชุมพร
 • ชุมพร - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - ตรัง
 • ตรัง - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
 • นครศรีธรรมราชกรุงเทพ - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - นราธิวาส
 • นราธิวาส - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - ภูเก็ต
 • ภูเก็ต - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - ระนอง
 • ระนอง - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - สงขลา
 • สงขลา - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี
 • สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ
 • กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)
 • สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย) - กรุงเทพ
 • เปรมประชาขนส่ง เส้นทางเดินรถ
  • Japanese No.1 cosmetic bland Riceforce
  • บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
  จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์/ค้นหา/เช็คราคา/ฯลฯ
  แอป จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
  แอป จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  - โปรดระบุจุดขึ้นรถทัวร์ และจุดลงรถทัวร์ให้ถูกต้อง
  - ค่าธรรมเนียมการจองตั๋วรถทัวร์ต่อ1ที่นั่ง 20 บาท
  - จองตั๋วรถทัวร์ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง
  - ชำระเงินค่าตั๋วรถทัวร์ที่เซเว่นอีเลฟเว่น ใกล้บ้านทุกสาขา
  จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
  จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เปรมประชาขนส่ง